نمایشگاه صنایع ریلی اراک 98 اولین دوره

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه صنایع ریلی اراک 98 اولین دوره

تاریخ شروع : 9 آبان 98 | تاریخ پایان : 12 آبان 98 | برگزار کننده : نمایشگاه بین المللی اراک
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان مرکزی - نمایشگاه بین المللی اراک
زمینه ها:
سایر

توضیحات : نمایشگاه صنایع ریلی اراک 98 اولین دوره، در تاریخ 9 الی 12 آبان ماه 98 برگزار می شود. تاریخ شروع:پنجشنبه 98/08/09 (10/31/2019) تاریخ پایان:يكشنبه 98/08/12 (11/03/2019) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:arak-fair.com تلفن:08634130541 فکس:08634130540

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.