نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری مصلی تهران 98 دومین دوره

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری مصلی تهران 98 دومین دوره

تاریخ شروع : 12 آبان 98 | تاریخ پایان : 14 آبان 98 | برگزار کننده : شرکت همایشگران سام
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان تهران - نمایشگاه مصلی امام خمینی تهران
زمینه ها:
ساختمان ، تجهیزات و دکوراسیون
سایر

توضیحات : نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری مصلی تهران 98 دومین دوره، در تاریخ 12 الی 14 آبان ماه 98 برگزار می شود. تاریخ شروع:يكشنبه 98/08/12 (11/03/2019) تاریخ پایان:سه شنبه 98/08/14 (11/05/2019) نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:musalla.ir تلفن:9-22893008 فکس:22883093

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.