نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری اصفهان 98 بیست و پنجمین دوره

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری اصفهان 98 بیست و پنجمین دوره

تاریخ شروع : 9 آبان 98 | تاریخ پایان : 13 آبان 98 | برگزار کننده : سازمان نظام صنفی رایانه ای اصفهان
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان اصفهان - نمایشگاه بین المللی اصفهان
زمینه ها:
اتوماسیون و ماشینهای اداری

توضیحات : نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری اصفهان 98 بیست و پنجمین دوره، در تاریخ 9 الی 13 آبان ماه 98 برگزار می شود. تاریخ شروع:پنجشنبه 98/08/09 (10/31/2019) تاریخ پایان:دوشنبه 98/08/13 (11/04/2019) نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:autocom.ir تلفن:03136282881 فکس:03132602006

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.