نمایشگاه بین المللی صنعت، تجهیزات صنعتی و کارگاهی اصفهان 98 چهاردهمین دوره

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی صنعت، تجهیزات صنعتی و کارگاهی اصفهان 98 چهاردهمین دوره

تاریخ شروع : 6 آذر 98 | تاریخ پایان : 9 آذر 98 | برگزار کننده : شرکت نمایشگاهی چیستا
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان اصفهان - نمایشگاه بین المللی اصفهان
زمینه ها:
صنعت و ماشین آلات

توضیحات : نمایشگاه بین المللی صنعت، تجهیزات صنعتی و کارگاهی اصفهان 98 چهاردهمین دوره، در تاریخ 6 الی 9 آذر ماه 98 برگزار می شود. تاریخ شروع:چهارشنبه 98/09/06 (11/27/2019) تاریخ پایان:شنبه 98/09/09 (11/30/2019) نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:isfahanisief.ir تلفن:22924526 / 09124977275 فکس:03132602006

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.