نمایشگاه کامپیوتر، الکترونیک و ماشین های اداری شیراز 98

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه کامپیوتر، الکترونیک و ماشین های اداری شیراز 98

تاریخ شروع : 12 آذر 98 | تاریخ پایان : 15 آذر 98 | برگزار کننده : نمایشگاه بین المللی شیراز
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان فارس - نمایشگاه بین المللی شیراز
زمینه ها:
اتوماسیون و ماشینهای اداری

توضیحات : نمایشگاه کامپیوتر، الکترونیک و ماشین های اداری شیراز 98، در تاریخ 12 الی 15 آذر ماه 98 برگزار می شود. تاریخ شروع:سه شنبه 98/09/12 (12/03/2019) تاریخ پایان:جمعه 98/09/15 (12/06/2019) زمان بازدید:16 الی 21 نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:farsfair.ir تلفن:07136212525 فکس:07136200047

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.