نمایشگاه خودرو، قطعات، حمل و نقل و صنایع وابسته زنجان 98 نهمین دوره

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه خودرو، قطعات، حمل و نقل و صنایع وابسته زنجان 98 نهمین دوره

تاریخ شروع : 12 آذر 98 | تاریخ پایان : 16 آذر 98 | برگزار کننده : شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان زنجان - نمایشگاه بین المللی زنجان
زمینه ها:
خودرو ، قطعات و صنایع وابسته

توضیحات : نمایشگاه خودرو، قطعات، حمل و نقل و صنایع وابسته زنجان 98 نهمین دوره، در تاریخ 12 الی 16 آذر ماه 98 برگزار می شود. تاریخ شروع:سه شنبه 98/09/12 (12/03/2019) تاریخ پایان:شنبه 98/09/16 (12/07/2019) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:caspianieco.com تلفن88196955 فکس:02433463777

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.