نمایشگاه بین المللی کامپیوتر مشهد 98 بیست و دومین دوره

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی کامپیوتر مشهد 98 بیست و دومین دوره

تاریخ شروع : 12 آذر 98 | تاریخ پایان : 16 آذر 98 | برگزار کننده : شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان خراسان رضوی - نمایشگاه بین المللی مشهد
زمینه ها:
اتوماسیون و ماشینهای اداری

توضیحات : نمایشگاه بین المللی کامپیوتر مشهد 98 بیست و دومین دوره، در تاریخ 12 الی 16 آذر ماه 98 برگزار می شود. تاریخ شروع:سه شنبه 98/09/12 (12/03/2019) تاریخ پایان:شنبه 98/09/16 (12/07/2019) نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:aresa.ir تلفن:05136158 فکس:05135018000 / 88688175

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.