نمایشگاه صنایع و قطعات خودرو ساری 98

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه صنایع و قطعات خودرو ساری 98

تاریخ شروع : 9 آذر 98 | تاریخ پایان : 21 آذر 98 | برگزار کننده : شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان اصفهان - نمایشگاه بین المللی اصفهان
زمینه ها:
خودرو ، قطعات و صنایع وابسته

توضیحات : نمایشگاه صنایع و قطعات خودرو ساری 98، در تاریخ 19 الی 22 آذر 98 برگزار می شود. تاریخ شروع:سه شنبه 98/09/19 (12/10/2019) تاریخ پایان:پنجشنبه 98/09/21 (12/12/2019) زمان بازدید:16 الی 22 نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:niavaransari.ir تلفن:2-01133023020 فکس:01133023253

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.