نمایشگاه بین المللی ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی مشهد 98 سیزدهمین دوره

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی مشهد 98 سیزدهمین دوره

تاریخ شروع : 27 آذر 98 | تاریخ پایان : 30 آذر 98 | برگزار کننده : شرکت برساز رویداد پارس
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان خراسان رضوی - نمایشگاه بین المللی مشهد
زمینه ها:
مواد غذایی و صنایع وابسته
صنعت و ماشین آلات

توضیحات : نمایشگاه بین المللی ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی مشهد 98 سیزدهمین دوره، در تاریخ 27 الی 30 آذر ماه 98 برگزار می شود. تاریخ شروع:چهارشنبه 98/09/27 (12/18/2019) تاریخ پایان:شنبه 98/09/30 (12/21/2019) نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:expo.ir تلفن:05131519 فکس:05135018000 / 88688175

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.