نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته بجنورد 98 یازدهمین دوره

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته بجنورد 98 یازدهمین دوره

تاریخ شروع : 11 آذر 98 | تاریخ پایان : 15 آذر 98 | برگزار کننده : شرکت نمایشگاه های تخته ارکان
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان خراسان شمالی - نمایشگاه بین المللی بجنورد
زمینه ها:
ساختمان ، تجهیزات و دکوراسیون

توضیحات : نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته بجنورد 98 یازدهمین دوره، در تاریخ 11 الی 15 آذر 98 برگزار می شود. تاریخ شروع:دوشنبه 98/09/11 (12/02/2019) تاریخ پایان:جمعه 98/09/15 (12/06/2019) زمان بازدید:16 الی 22 نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:nkhexpo.ir تلفن:09364415663 آقای نجاتی فکس:۰۵۸۳۲۲۲۲۳۹۵ تلفکس

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.