نمایشگاه بین المللی دارو، صنایع و خدمات وابسته اصفهان 98 دومین دوره

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی دارو، صنایع و خدمات وابسته اصفهان 98 دومین دوره

تاریخ شروع : 17 دی 98 | تاریخ پایان : 20 دی 98 | برگزار کننده : شرکت متحدان توسعه آریا
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان اصفهان - نمایشگاه بین المللی اصفهان
زمینه ها:
سایر

توضیحات : نمایشگاه بین المللی دارو، صنایع و خدمات وابسته اصفهان 98 دومین دوره، در تاریخ 17 الی 20 دی ماه 98 برگزار می شود. تاریخ شروع:سه شنبه 98/10/17 (01/07/2020) تاریخ پایان:جمعه 98/10/20 (01/10/2020) نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:medifair.ir تلفن:22240011

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.