نمایشگاه اپلیکیشن تهران 98 اولین دوره

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه اپلیکیشن تهران 98 اولین دوره

تاریخ شروع : 24 دی 98 | تاریخ پایان : 27 دی 98 | برگزار کننده : گروه تجارت و اطلاعات کوشا (ITG)
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان تهران - نمایشگاه بین‌المللی تهران
زمینه ها:
سایر

توضیحات : نمایشگاه اپلیکیشن تهران 98 اولین دوره، در تاریخ 24 الی 27 دی ماه 98 برگزار می شود. تاریخ شروع:سه شنبه 98/10/24 (01/14/2020) تاریخ پایان:جمعه 98/10/27 (01/17/2020) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:appex.ir تلفن:88070844-88070833

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.