نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی شیراز 98 بیست و هفتمین دوره

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی شیراز 98 بیست و هفتمین دوره

تاریخ شروع : 24 دی 98 | تاریخ پایان : 28 دی 98 | برگزار کننده : نمایشگاه بین المللی شیراز
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان فارس - نمایشگاه بین المللی شیراز
زمینه ها:
ساختمان ، تجهیزات و دکوراسیون

توضیحات : نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی شیراز 98 بیست و هفتمین دوره، در تاریخ 24 الی 28 دی ماه 98 برگزار می شود. تاریخ شروع:سه شنبه 98/10/24 (01/14/2020) تاریخ پایان:شنبه 98/10/28 (01/18/2020) زمان بازدید:16 الی 21 نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:farsfair.ir تلفن:07136212525 فکس:07136200047

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.