نمایشگاه بین المللی صنعت شیراز 98

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی صنعت شیراز 98

تاریخ شروع : 7 اسفند 98 | تاریخ پایان : 10 اسفند 98 | برگزار کننده : شرکت مدیریت و توسعه فروغ افکار
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان فارس - نمایشگاه بین المللی شیراز
زمینه ها:
صنعت و ماشین آلات

توضیحات : نمایشگاه بین المللی صنعت شیراز 98، در تاریخ 7 الی 10 اسفند ماه 98 برگزار می شود. تاریخ شروع:چهارشنبه 98/12/07 (02/26/2020) تاریخ پایان:شنبه 98/12/10 (02/29/2020) زمان بازدید:16 الی 21 نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:farsfair.ir تلفن:07136212525 فکس:07136200047

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.