نمایشگاه بین المللی ایران سبز تهران 99 پنجمین دوره

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی ایران سبز تهران 99 پنجمین دوره

تاریخ شروع : 26 فروردین 99 | تاریخ پایان : 28 فروردین 99 | برگزار کننده : شرکت نمایشگاهی خزراوراسیا
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان تهران - نمایشگاه بین‌المللی تهران
زمینه ها:
سایر

توضیحات : نمایشگاه بین المللی ایران سبز تهران 99 پنجمین دوره، در تاریخ 26 الی 28 فروردین 99 برگزار می شود. تاریخ شروع:سه شنبه 99/01/26 (04/14/2020) تاریخ پایان:پنجشنبه 99/01/28 (04/16/2020) زمان بازدید:10 الی 18 نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:khazareurasia.ir تلفن:88741913-88765403 فکس:88760725

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.