نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و خدمات پس از فروش شهرآفتاب تهران 1401 چهارمین دوره

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و خدمات پس از فروش شهرآفتاب تهران 1401 چهارمین دوره

تاریخ شروع : 27 اردیبهشت 01 | تاریخ پایان : 30 اردیبهشت 01 | برگزار کننده : ایده تجارت هرمس
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان تهران - محل نمایشگاهی شهر آفتاب
زمینه ها:
خودرو ، قطعات و صنایع وابسته

توضیحات : نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و خدمات پس از فروش شهرآفتاب تهران 1401چهارمین دوره، در تاریخ 27 الی 31 اردیبهشت برگزار می گردد. تاریخ شروع:سه شنبه 01/02/27 (05/17/2022) تاریخ پایان:جمعه 01/02/30 (05/20/2022) زمان بازدید:10 الی 18 نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:hermesbi.com تلفن:02188107956 فکس:02154512

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.