نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز 1401

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز 1401

تاریخ شروع : 8 تیر 01 | تاریخ پایان : 11 تیر 01 | برگزار کننده : نمایشگاه بین المللی فارس
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان فارس - مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق
زمینه ها:
ساختمان ، تجهیزات و دکوراسیون

توضیحات : نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز 1401 در تاریخ 8 تا 11 تیر 1401 برگزار می گردد تاریخ شروع : چهارشنبه 08 تیر 1401 Wed 29 June 2022 تاریخ پایان : شنبه 11 تیر 1401 Sat 02 July 2022 شماره تماس : 07136212159 شماره فکس : 07136200049

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.