نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد1401

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد1401

تاریخ شروع : 15 تیر 01 | تاریخ پایان : 18 تیر 01 | برگزار کننده : نمایشگاه بین المللی مشهد
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان خراسان رضوی - نمایشگاه بین المللی مشهد
زمینه ها:
برق و الکترونیک

توضیحات : نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد1401 در تاریخ 15 تا 18 تیر 1401 در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می گردد. تاریخ شروع : چهارشنبه 15 تیر 1401 Wed 06 July 2022 تاریخ پایان : شنبه 18 تیر 1401 Sat 09 July 2022

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.