نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران 1401

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران 1401

تاریخ شروع : 30 شهریور 01 | تاریخ پایان : 2 مهر 01 | برگزار کننده : نمایشگاه بین المللی تهران
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان تهران - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
زمینه ها:
سایر

توضیحات : زمان برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست ؛تهران - در محل نمایشگاه بین المللی تهران - از تاریخ 30 شهریور تا 2 مهر ماه 1401 میباشد . نمایشگاه بین المللی ایران پلاست به دنبال فراهم کردن زمینه ای برای رونق بازار صنایع پلاستیک داخلی و تسهیل روند بازاریابی جهانی و حضور این بخش از صنعت کشور در بازارهای جهانی است. این نمایشگاه امروز بزرگترین رویداد صنعت پلاستیک در منطقه خاورمیانه به شمار می رود و در بین نمایشگاه های معتبر صنعت پلاستیک جهان طبقه بندی می شود.

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.