نمایشگاه تخصصی ماشینهای کشاورزی، ادوات، تجهیزات، آبیاری و صنایع وابسته گلستان 1401 (AGRIGOL)

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه تخصصی ماشینهای کشاورزی، ادوات، تجهیزات، آبیاری و صنایع وابسته گلستان 1401 (AGRIGOL)

تاریخ شروع : 12 مهر 01 | تاریخ پایان : 15 مهر 01 | برگزار کننده : شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان گلستان
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان گلستان - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان گلستان
زمینه ها:
صنعت و ماشین آلات

توضیحات : زمان برگزاری هجدهمین نمایشگاه تخصصی ماشینهای کشاورزی، ادوات، تجهیزات، آبیاری و صنایع وابسته(AGRIGOL) ؛استان گلستان - در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان گلستان - در تاریخ 12 تا 15 مهر ماه 1401 میباشد .

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.