نمایشگاه تخصصی بورس، بانک، بیمه و رفتارهای اقتصادی مشهد 1401

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه تخصصی بورس، بانک، بیمه و رفتارهای اقتصادی مشهد 1401

تاریخ شروع : 18 مهر 01 | تاریخ پایان : 21 مهر 01 | برگزار کننده : نمایشگاه بین المللی مشهد
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی مشهد
زمینه ها:
سرمایه گذاری ، بانکداری و بیمه و لیزینگ

توضیحات : زمان برگزاری چهارمین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و رفتارهای اقتصادی ؛مشهد - در محل نمایشگاه بین المللی مشهد - از تاریخ 18 تا 20 مهر ماه 1401 میباشد .

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.