نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی تهران 1401

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی تهران 1401

تاریخ شروع : 19 مهر 01 | تاریخ پایان : 22 مهر 01 | برگزار کننده : شرکت نمانگر
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان تهران - محل نمایشگاههای بین المللی تهران
زمینه ها:
ساختمان ، تجهیزات و دکوراسیون

توضیحات : زمان برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان وسیستمهاي سرمایشی و گرمایشی ؛تهران - در محل نمایشگاههای بین المللی تهران - در تاریخ 19 تا 22 مهر ماه 1401 میباشد.

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.