نمایشگاه بین المللی ساخت، طراحی، مهندسی و تجهیزات هتل، رستوران و کافی شاپ مشهد 1401

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی ساخت، طراحی، مهندسی و تجهیزات هتل، رستوران و کافی شاپ مشهد 1401

تاریخ شروع : 26 مهر 01 | تاریخ پایان : 29 مهر 01 | برگزار کننده : نمایشگاه بین المللی مشهد
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان خراسان رضوی - نمایشگاه بین المللی مشهد
زمینه ها:
سایر

توضیحات : زمان برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی ساخت، طراحی، مهندسی و تجهیزات هتل ،رستوران و کافی شاپ ؛مشهد - در محل نمایشگاه بین المللی مشهد - از تاریخ 26 تا 29 مهرماه 1401 مباشد .

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.