نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت میوه ، تجهیزات و صنایع وابسته شهر آفتاب تهران 1401

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت میوه ، تجهیزات و صنایع وابسته شهر آفتاب تهران 1401

تاریخ شروع : 3 آذر 01 | تاریخ پایان : 6 آذر 01 | برگزار کننده : نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان تهران - نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب
زمینه ها:
مواد غذایی و صنایع وابسته

توضیحات : زمان برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت میوه ، تجهیزات و صنایع وابسته شهر آفتاب ؛تهران - در محل نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران - در تاریخ 3 تا 6 آذر ماه 1401 میباشد سایت نمایشگاهی( https://exhibiran.com )

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.