نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمان و تاسیسات ایران تبریز 1401

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمان و تاسیسات ایران تبریز 1401

تاریخ شروع : 8 آذر 01 | تاریخ پایان : 11 آذر 01 | برگزار کننده : نمایشگاه بین المللی تبریز
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان آذربایجان شرقی - نمایشگاه بین المللی تبریز
زمینه ها:
ساختمان ، تجهیزات و دکوراسیون

توضیحات : زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمان و تاسیسات ایران - تبریز - در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تبریز - در تاریخ 8 تا 11 آذر ماه 1401 میباشد .

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.