نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مشهد 1401

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مشهد 1401

تاریخ شروع : 8 آذر 01 | تاریخ پایان : 11 آذر 01 | برگزار کننده : نمایشگاه بین المللی مشهد
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان خراسان رضوی - نمایشگاه بین المللی مشهد
زمینه ها:
مواد غذایی و صنایع وابسته

توضیحات : زمان برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی ؛مشهد - در محل نمایشگاه بین المللی مشهد - از تاریخ 8 تا 11 آذر ماه 1401 میباشد . سایت نمایشگاهی( http://expo.ir )

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.