نمایشگاه تخصصی خانه و مبلمان و دکوراسیون داخلی زنجان 1401

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه تخصصی خانه و مبلمان و دکوراسیون داخلی زنجان 1401

تاریخ شروع : 3 بهمن 01 | تاریخ پایان : 7 بهمن 01 | برگزار کننده : نمایشگاه بین المللی زنجان
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان زنجان - نمایشگاه بین المللی زنجان
زمینه ها:
ساختمان ، تجهیزات و دکوراسیون

توضیحات : زمان برگزاری نمایشگاه تخصصی خانه و مبلمان و دکوراسیون داخلی؛زنجان - در محل نمایشگاه بین المللی زنجان - در تاریخ 3 تا 7 بهمن ماه 1401 میباشد .

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.