نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی و غذای ارگانیک ،روزهای سبز هرمزگان 1401

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی و غذای ارگانیک ،روزهای سبز هرمزگان 1401

تاریخ شروع : 3 بهمن 01 | تاریخ پایان : 6 بهمن 01 | برگزار کننده : شرکت نمایشگاهی بین المللی بندرعباس
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان هرمزگان - نمایشگاه بین المللی بندرعباس
زمینه ها:
مواد غذایی و صنایع وابسته

توضیحات : زمان برگزاری هشتمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی و غذای ارگانیک ، روزهای سبز هرمزگان ؛بندرعباس - در محل نمایشگاه بین المللی بندرعباس - در تاریخ 3 تا 6 بهمن ماه 1401 میباشد .

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.