نمایشگاه بین المللی موتور سیکلت ، دوچرخه، ماشین برقی شهر آفتاب تهران 1401

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی موتور سیکلت ، دوچرخه، ماشین برقی شهر آفتاب تهران 1401

تاریخ شروع : 4 بهمن 01 | تاریخ پایان : 7 بهمن 01 | برگزار کننده : شرکت پیشرو مبتکران چیستا
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان تهران - نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب
زمینه ها:
خودرو ، قطعات و صنایع وابسته

توضیحات : زمان برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی موتور سیکلت ، دوچرخه، ماشین برقی شهر آفتاب ؛تهران - در محل نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران - در تاریخ 4 تا 7 بهمن ماه 1401 میباشد .

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.