نمایشگاه صنایع شیلاتی بوشهر 1401

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه صنایع شیلاتی بوشهر 1401

تاریخ شروع : 4 بهمن 01 | تاریخ پایان : 8 بهمن 01 | برگزار کننده : شرکت شتاب دهندگان تجارت سیراف
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان بوشهر - نمایشگاه بین المللی بوشهر
زمینه ها:
مواد غذایی و صنایع وابسته

توضیحات : زمان برگزاری نمایشگاه صنایع شیلاتی؛بوشهر - در محل نمایشگاه بین المللی بوشهر - در تاریخ 4 تا 8 بهمن ماه 1401 میباشد .

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.