نمایشگاه شهر پایدار کیش 1401

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه شهر پایدار کیش 1401

تاریخ شروع : 6 بهمن 01 | تاریخ پایان : 9 بهمن 01 | برگزار کننده : شرکت چهار فصل
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان هرمزگان - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کیش
زمینه ها:
سایر

توضیحات : زمان برگزاری اولین نمایشگاه شهر پایدار کیش - در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش - از تاریخ 6 تا 9 بهمن ماه 1401 می باشد .

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.