نمایشگاه بین المللی ایران ژئو تهران 1401

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی ایران ژئو تهران 1401

تاریخ شروع : 9 بهمن 01 | تاریخ پایان : 12 بهمن 01 | برگزار کننده : نمایشگاه های بین المللی تهران
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان تهران - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
زمینه ها:
سایر

توضیحات : زمان برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی ایران ژئو ؛تهران - در محل نمایشگاه بین المللی تهران - از تاریخ 9 تا 12 بهمن ماه 1401 میباشد .

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.