عنوان نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مشهد 1402

تاریخ شروع : 1 آذر 02 | تاریخ پایان : 4 آذر 02 | برگزار کننده : شرکت برساز رويدادپارس
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان خراسان رضوی - نمایشگاه بین المللی مشهد
زمینه ها:
مواد غذایی و صنایع وابسته

توضیحات : زمان برگزاری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی ؛مشهد - در محل نمایشگاه بین المللی مشهد - از تاریخ 1 تا 4 آذر ماه 1402 میباشد .

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.