مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام بهای بازگشایی، ساماندهی پیاده روها، ساماندهی مادی جنب مسجد،تعمیرات عمرانی در سطح منطقه 1398/03/02 رجوع به آگهی
واگذاری احداث آبراهه و کانیو در سطح منطقه و عملیات حفر و تنقیه چاه آب باران در سطح منطقه و بهسازی سر... 1398/03/02 1398/03/13
تکمیل عملیات ابنیه پل طاقی 6 متری روستا 1398/03/02 1398/03/05
پروژه بهسازی ، ایمن سازی و روکش آسفالت راه مطابق با مدارک پیوستی 1398/03/02 1398/03/04
اجرای پل راه روستایی 1398/03/02 1398/03/08
اجرای پل 1398/03/02 1398/03/08
استعلام بها جهت : اجرای آسفالت معابر روستا 1398/03/02 1398/03/02
تجهیز پارکینگ روستای (احداث روشنایی) مطابق فایل پیوست 1398/03/02 1398/03/05
توری فولادی U شکل با شبکه مش 8x8 cm نوع فولاد 1398/03/02 1398/03/07
خرید علائم ایمنی (چشم گربه ای دو طرفه , یک طرفه , چسب دو جزیی و استوانه ایمنی ) 1398/03/02 1398/03/09
صفحه 1 از 1959