مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه و نصب و اجرای کلیه باربندها و زنگ زدایی و اجرای یک دست ضد زنگ 1398/04/03 1398/04/05
تکمیل دیوار و محوطه سازی مدرسه 1398/04/03 1398/04/05
احداث دیوار 1398/04/03 1398/04/10
طراحی و تهیه نقشه های تاسیسات مکانیکی و متره و برآورد 1398/04/03 1398/04/03
تعمیرات مدارس ابتدایی 1398/04/03 1398/04/05
تعمیرات هنرستان فنی و حرفه ای 1398/04/03 1398/04/05
تعمیرات مدارس متوسطه دوم 1398/04/03 1398/04/05
تکمیل سقف و دیوار محل نگه داری حیوانات اداره حفاظت محیط زیست 1398/04/03 1398/04/08
تعمیرات سرویس بهداشتی مدارس ابتدایی 1398/04/03 1398/04/05
استعلام بها جهت : عملیات عمرانی مدارس 1398/04/03 1398/04/04
صفحه 2 از 4312