مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام بها جهت : طراحی فاز یک مجتمع آپارتمانی 1398/11/02 1398/11/08
استعلام بها جهت : طراحی فاز یک مجتمع آپارتمانی واقع در فاز3 شهر جدید سهند قطعه 1314A13 و 1314A15 1398/11/02 1398/11/08
استعلام بها جهت : عملیات تهیه نقشه ازبیلت مبتنی بر GIS 1398/11/02 1398/11/08
استعلام بها جهت : طراحی فاز 1 معماری مجتمع آپارتمانی قطعه به شماره های 1314A13 و 1314A15 1398/11/02 1398/11/08
نقشه کشی و ساخت اتاق نگهبانی در محوطه پارکینگ 1398/11/02 1398/11/07
استعلام بها جهت : انتخاب مشاور جهت انجام امورات عمرانی 1398/11/02 1398/11/08
تکمیل نقشه برداری جهت بازنگری طرح هادی روستا 1398/11/02 1398/11/02
بازنگری طراحی برای بیمارستان 1398/11/01 1398/11/06
طراحی فاز 1 معماری مجتمع آپارتمانی 1398/11/01 1398/11/08
فعالیت‌های طراحی تخصصی 1398/11/01 1398/11/02
صفحه 1 از 321