مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
سرویس و تعمیر 48 دوربین آنالوگ شامل رفع عیب قطع ارتباط مشکل منبع تغذیه و جانمایی مجدد 1399/04/24
تهیه و نصب دکل و فنداسیون سامانه دوربین نظارتی 1399/04/23
دوربین مداربسته با کلیه وسایل مورد نیاز که درمدارک پیوستی کامل اشاره شده تست 1399/04/25
دوربین 1399/04/22 1399/04/24
سرویس نگه داری سامانه نظارت تصویری شعب منتخب اداره امور شعب بانک ملی استان یزد طبق اسناد و مدارک پی... 1399/04/25
خرید دوربین مداربسته و تجهیزات وابسته بشرح فایل پیوست 1399/04/24
ایران کدهای انتخابی مشابه و ملاک درخواست توضیحات و فرم مشخصات پیوست سامانه است. کلیه اعتبار نقد می ب... 1399/04/23
نصب و راه اندازی دوربین مداربسته در سطح استان تهران 1399/04/24
دوربین مدار بسته 3مگاپیکسلی بالت،دوربین مدار بسته 3مگاپیکسلی دام و....(لطفا به فایل مدارک پیوست مراج... 1399/04/26
دوربین مدار بسته دیجیتال 1399/04/22 1399/04/22
صفحه 5 از 1183