مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید ماشین تراش طبق مشخصات پیوست در سامانه 1399/04/16
تمیر یا بوش زدن سیلندر و تعمیر سر سیلندر - طراحی و ساخت 13 قلم انواع کنترل ولو مربوط به واحد هوا ازت... 1399/04/14 رجوع به آگهی
سه دستگاه تمیر یا بوش زدن سیلندر و تعمیر سرسیلندر E4-5301 - طراحی و ساخت 13 قلم انواع کنترل ولو م... 1399/04/14 رجوع به آگهی
پروپ اندازه گیری دستگاه CNC 1399/04/12 رجوع به آگهی
ماشین سنگ فرز مطابق مشخصات ردیف (8)پیوست 1399/04/17
تراش cncمطابق با مشخصات ردیف (9)پیوست 1399/04/17
قطعات قلم الماس گیر 1399/04/11 رجوع به آگهی
خرید 7 ردیف انواع سنگ سنباده 1399/04/08 رجوع به آگهی
ماشین فرز FP4M 1399/04/13
ماشین مته ستونی MSB20 1399/04/14
صفحه 1 از 74