مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
اخذسندتک برگی 1397/10/26 1397/11/01
پروژه خرید خدمات نظارت کارگاهی 1397/10/26 1397/10/26
استعلام بها جهت : انجام خدمات نقشه برداری هوایی 1397/10/26 1397/11/03
استعلام بها جهت : اجرای عملیات نقشه برداری 1397/10/26 1397/11/03
اجرای عملیات نقشه برداری جهت مطالعات تهیه طرح هادی روستاها 1397/10/26 1397/11/03
استعلام بها جهت : نقشه برداری 1397/10/26 1397/10/30
استعلام بها جهت : عملیات تهیه، اصلاح و بروزرسانی نقشه ازبیلت مسیر فیبر نوری 1397/10/26 1397/10/30
تعیین حدود اربعه نسبت به املاک همجوار وترسیم کروکی ونهائی بعداز حفر کانال 1397/10/26 1397/10/27
بهنگام سازی و داده آمایی کد پستی ده رقمی 1397/10/25 1397/10/27
انجام خدمات نقشه برداری هوایی شامل 1000 هکتار از اراضی منطقه 1397/10/25 1397/11/02
صفحه 1 از 195