مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
اصلاح و بازنگری نقشه های سنواتی 1398/05/28 1398/05/31
استعلام بها جهت : اصلاح و بازنگری نقشه های سنواتی در سطح 18000هکتار 1398/05/28 1398/05/31
انجام مطالعات تفصیلی اجرایی منابع طبیعی و آبخیزداری 1398/05/28 1398/05/30
استعلام بها جهت : محاسبه، طراحی و ارائه نقشه های اجرایی تأسیسات برق و مکانیک ساختمان تحصیلات تکمیلی... 1398/05/28 1398/06/06
انتخاب مشاور برای ارایه خدمات بازطراحی- برآورد- بازبینی- تکمیل و ارایه نقشه های اجرایی و تنظیم اسناد... 1398/05/27 1398/06/04
استعلام بها جهت : خدمات مهندسی برداشت و تهیه بانک اطلاعات GIS تعدادی از خطوط انتقال و فوق توزیع 1398/05/27 1398/05/30
استعلام بها جهت : خدمات باز طراحی- براورد- بازبینی- تکمیل- ارایه نقشه های اجرایی و تنظیم اسناد مناقص... 1398/05/27 1398/06/03
استعلام بها جهت : خرید خدمت مشاوره جهت تهیه نقشه رسوب شناسی وژئوشیمی رسوبی کرانه ساحلی خزر دزمقیاس 5... 1398/05/27 1398/06/03
استعلام بها جهت : استعلام برگزاری مطالعه اطلاعاتی توصیفی و مکانی قنوات در سامانه تحت وب 1398/05/26 1398/05/30
نجام خدمات مشاوره مطالعات مرحله دوم خط انتقال و مخازن ذخیره و شبکه توزیع آب آشامیدنی و نقشه برداری ر... 1398/05/24 1398/05/24
صفحه 1 از 268