مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه نقشه و اجرایی لوله کشی گاز به همراه تهیه و نصب کنتور گاز در ساختمان پشتیبانی فنی 1398/04/03 1398/04/08
طراحی شبکه توزیع گاز در سطح شهرکها و نواحی صنعتی استان 1398/03/27 1398/04/01
استعلام بها جهت : انجام مطالعات مرحله اول و دوم شبکه داخلی گاز و ایستگاه تقلیل فشارگاز در شهرکها و ن... 1398/03/22 1398/03/27
استعلام جهت برداشت 2200 کیلومتر داده های لرزه نگاری دوبعدی 1398/03/22 1398/03/29
برداشت 2200 کیلومتر داده های لرزه نگاری 1398/03/18 1398/03/29
عملیات طراحی شبکه گازرسانی شهرک ها و نواحی صنعتی 1398/03/13 1398/03/19
استعلام بها جهت : طراحی شبکه گاز رسانی شهرکهای صنعتی کاسپین 1398/03/09 1398/03/11
استعلام بها جهت : - خدمات مشاوره شامل طراحی ،برآورد و نظارت کارگاهی شبکه داخلی گاز ( لوله پلی اتیلن)... 1398/02/18 1398/02/21
انجام مطالعات مرحله اول و دوم شبکه داخلی گاز و ایستگاه تقلیل فشار گاز 1398/02/08 1398/02/09
انجام بازرسی فنی و مستند سازی مراکز توزیع و عرضه گاز مایع 1398/01/23 1398/01/24
صفحه 2 از 17