مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام بها جهت : تهیه کالا نمای عمومی خوشه نفت و گاز 1397/10/23 1397/10/29
بررسی محدوده استعلامی شهرک صنعتی تخصصی صنایع پایین دستی و میان دستی پتروشیمی 1397/10/23 1397/10/29
طراحی شبکه گاز در نواحی صنعتی 1397/10/16 1397/10/19
بررسی روش های ایمن سازی مدارس در مقابل مخاطرات گاز رادون مخصوصا مدارس 1397/10/15 1397/11/15
مشاوره و طراحی خط گاز 1397/10/09 1397/10/10
طراحی شبکه گاز در نواحی صنعتی 1397/10/01 1397/10/05
پروژه ایجاد بانک اطلاعات مکانی و استقرار سیستم GISشبکه گازرسانی 1397/09/28 رجوع به آگهی
برداشت و پردازش 1070 کیلومتر مربع داده های لرزه نگاری سه بعدی 1397/09/19 رجوع به آگهی
برداشت و پردازش 1070 کیلومتر مربع داده های لرزه نگاری سه بعدی 1397/09/13 رجوع به آگهی
مشاور جهت مطالعات جامع بهینه سازی مصرف انرژی و استقرار استاندارد مدیریت انرژی 1397/09/07 1397/09/15
صفحه 5 از 18