مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
شرح خدمات مشاوره جهت اجرای طراحی و نظارت پروژه بازسازی فضای داخلی ساختمان 1398/08/22 1398/08/25
استعلام بها جهت : انجام عملیات نقشه برداری زمینی وضع موجود روستاها 1398/08/22 1398/08/30
سنجش عوامل زیان آور محیط بیمارستان 1398/08/22 1398/08/23
استعلام بها جهت : طرح پژوهشی با عنوان "طراحی مدل رفتار صادراتی صنایع 1398/08/22 1398/08/25
استعلام بها جهت : عملیات نقشه برداری زمینی وضع موجود روستاها 1398/08/22 1398/08/30
اصلاح و بهنگام سازی نقشه 1398/08/22 1398/08/28
ارزیابی سلامت زیستگاه های مرجانی و انتخاب موقعیت مکانی زیستگاه 1398/08/22 1398/08/29
مشاوره، پشتیبانی و نگهداری اتاق سرور و شبکه Data و رایانه های شرکت 1398/08/22 1398/08/28
استقرار یک واحد آزمایشگاهی جهت انجام آزمایشات خاک و بتن 1398/08/22 1398/08/26
مشخص نمودن حدوداربعه زمین،تهیه نقشه ثبتی،ارائه نقشهUTM وتهیه هرنقشه موردنیاز 1398/08/22 1398/08/25
صفحه 6 از 1118