مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
طراحی مجدد(به روزرسانی و بهینه سازی) و تهیه نقشه های تاسیسات مکانیکی وبرقی به انضمام تهیه برآورد پرو... 1398/06/27 1398/07/06
مطالعات تفصیلی- اجرایی آبخیزداری در حوزه های آبخیز 1398/06/27 1398/07/04
تجدید مشاوره در کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه ، بهره برداری و نگهداری تاسیسات کلرزنی،کلرسنجی و شستشو... 1398/06/27 1398/06/28
پیاده سازی الزامات gLpوiso17025 1398/06/27 1398/06/30
خدمات مشاوره و انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی ELA 1398/06/27 1398/07/01
برگزاری 2 دوره آموزشی برای واحدهای صنعتی 1398/06/27 1398/06/28
خرید خدمات طراحی و مشاوره، تامین و پیاده سازی سیستم اعلام و اطفاء حریق در مراکز موبایل 1398/06/27 رجوع به آگهی
انجام عملیات استرئو ، مثلث بندی هوائی و تهیه ارتوفتوی 1:2000 با GSD 20 سانتیمتری و DEM با پیکسل سا... 1398/06/26 1398/06/28
استعلام بها جهت : تهیه نقشه UTM 1398/06/26 1398/06/30
استعلام بها جهت : خدمات مشاوره- نظارت کارگاهی و نظارت عالیه 1398/06/26 1398/07/03
صفحه 1 از 1019