مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
مطالعات استقرار استاندارد مدیریت انرژی ISO 50001 در اداره کل 1397/12/29 1398/01/25
انجام کنترل کیفی ،بازید و ارائه شناسنامه فنی فضاهای آموزشی 1397/12/28 1397/12/28
نظارت و ارزیابی دوره‌ای واحدهای پارکی پارک علم و فناوری و غیره 1397/12/28 1398/01/07
همکاری با پارک علم و فناوری در توسعه اقتصاد دانش بنیان در حوزه 1397/12/28 1398/01/07
همکاری با پارک علم و فناوری در توسعه اقتصاد دانش بنیان در حوزه کانون 1397/12/28 1398/01/07
راهبری، نگهداری و تعمیرات تجهیزات مقابله و پاکسازی آلودگی آب دریا 1397/12/28 1397/12/28
همکاری با پارک علم و فناوری در توسعه اقتصاد دانش بنیان در حوزه مرکز رشد واحدهای فناور 1397/12/28 1398/01/07
همکاری با پارک علم و فناوری در توسعه اقتصاد دانش بنیان در حوزه مرکز رشد 1397/12/28 1398/01/07
انجام طرح پژوهشی با عنوان"طراحی الگوهای موثر وکارآمد افزایش جذب سپرده های مردمی 1397/12/28 1398/02/15
انجام خدمات مطالعات مرحله توجیه نهایی و مطالعات تفصیلی و خدمات نقشه برداری پروژه احداث پل 1397/12/28 1398/01/20
صفحه 1 از 789