مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام بها جهت : خدمات مشاوره ایستگاههای پمپاژ جهت استقرار ، بهینه سازی وممیزی انرژی 1398/08/01 1398/08/04
استعلام بها جهت : انجام مشاوره و نظارت پروزه های مکانیکی آبخیزداری در شهرستانهای بروجن، کیار، فارسان... 1398/08/01 1398/08/02
استعلام بها جهت : نظارت بر اجرای طرح های ابیاری کم فشار در سطح شهرستان های بشرویه- طبس - زیرکوه - فر... 1398/08/01 1398/08/04
استعلام بها جهت : استعلام انتخاب مشاور انتقال آب پارک 1398/08/01 1398/08/08
: عملیات شناسایی وضعیت موجود امنیت اطلاعات 1398/07/30 1398/08/12
استعلام بها جهت : عملیات گرافیک تاسیسات با استفاده از واقعیت افزوده 1398/07/30 1398/08/11
طراحی ونقشه برداری شبکه آبیاری مزرعه 1398/07/30 1398/08/06
عملیات طراحی و پیاده سازی شبکه هوشمند تاسیسات 1398/07/30 1398/08/11
استعلام بها جهت : مجموعه اقدامات آموزشی، ترویجی و مشارکتی در قالب طرح های تسهیلگری در پروژه های آبخ... 1398/07/30 1398/08/04
استعلام بها جهت : انجام خدمات مهندسی، بازرسی فنی و کنترل کیفیت برای خرید تجهیزات، تأمین مصالح مصرفی... 1398/07/29 1398/08/06
صفحه 1 از 257