مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
حفاظت فیزیکی وتنظیف اداره کل راه وشهرسازی 1398/11/04 1398/11/05
واگذاری امور حفاظتی و امنیتی (نگهبانی ) 1398/11/04 1398/11/06
اجرای دوره های آموزشی وترویجی 1398/11/04 1398/11/06
تعمیر جلو بندی و شاسی کامیون بنز آتکو 1828 1398/11/04 1398/11/05
عملیات آموشی وترویجی 1398/11/04 1398/11/06
برگزاری حداقل 8کلاس آموزشی وبرنامه آموزشی به صورت عملی وتئوری شامل هزینه استاد،مکان،پذیرایی وایاب وذ... 1398/11/04 1398/11/06
برگزاری حداقل6کلاس آموزشی وبرنامه آموزشی به صورت عملی وتئوری شامل هزینه استاد،مکان،پذیرایی وایاب وذه... 1398/11/04 1398/11/06
فعالیت های پست 1398/11/04 1398/11/06
انجام امورات مربوط به تخلیه، چیدمان، نگهداری، بارگیری و جابجایی انواع مواد پروتیینی 1398/11/04 1398/11/08
استعلام بها جهت : حمل و امحای زباله به شرح پیوست 1398/11/03 1398/11/05
صفحه 1 از 1998