مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام بها جهت : وصول مطالبات معوقه آب بها تا پایان سال 1398/06/26 1398/06/28
استعلام بها جهت : توزیع امانات پستی به ICT ,روستاهای فاقد ICTشهرستان 1398/06/26 1398/06/26
گشت و مراقبت از اراضی منابع ملی 1398/06/26 1398/06/30
استعلام بها جهت : خدمات نگهبانی انبار مصالح سالن کشتی و رزمی 1398/06/26 1398/07/01
فعالیت های خدماتی شخصی 1398/06/26 1398/06/27
واگذاری اجاره بوفه و زیراکس خوابگاه 1398/06/26 1398/06/30
انعقاد قرارداد با شرکتهای تامین کننده نیرو جهت 2 نفر پرسنل 1398/06/26 1398/06/30
استعلام بها جهت : طبق لیست پیوستی نام سرویس : سایر فعالیت های خدماتی شخصی 1398/06/26 1398/06/27
وصول مطالبلات معوقه آب بها تا پایان سال 97 روستاها 1398/06/26 1398/06/27
وصول مطالبلات معوقه آب بها تا پایان سال 97 روستاها 1398/06/26 1398/06/28
صفحه 1 از 1650