مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
خدمات بازرسی و نظارت ترخیص فرآوردههای صادراتی و وارداتی 1399/09/06
1-حمل ازپای واگن بوسیله کامیون به انبار 2- تخلیه ازکامیون درداخل انبار وپارت چینی وصفافی در داخل ان... 1399/08/27
-حمل ازپای واگن بوسیله کامیون به انبار 2- تخلیه ازکامیون درداخل انبار وپارت چینی وصفافی در داخل انب... 1399/08/22
خدمات بازرسی و نظارت ترخیص فرآورده های صادراتی و وارداتی دارای مجوز از سازمان ملی استاندارد و شرایط... 1399/08/29
ترخیص نهاده های دامی از بنادر امیرآباد ، فریدونکنار و نوشهر به مقدار 200 هزار تن 1399/08/05
تامین تجهیزات مورد نیاز کانکس های گمرک در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار مطابق جدول پیوست که می بایست پس... 1399/07/23
ارائه خدمات گمرکی واظهار کالا در هریک از مرزهای زمینی- آبی - خاکی وانجام تشریفات گمرکی و نظارت بر خر... 1399/06/18 رجوع به آگهی
تخلیه و بارگیری 20.000 تن برنج ( تخلیه از کامیون و صفافی در انبار و بارگیری بر روی کامیون و صفافی )... 1399/05/26
ترخیص کالا از گمرک بر اساس شرح خدمات پیوست ( کد کالا مشابه می باشد ) 1399/04/23
استعلام مرحله دوم تخلیه از کشتیهای واصله به بندربوشهر و بارگیری و بارشماری برنج وارداتی کیسه ای بمقد... 1399/04/11
صفحه 1 از 9