مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
ساخت پل فلزی با ناودانی 10 جهت نصب در سطح شهر به همراه اجرت نصب و حمل تا محل پروژه با اندازه طول 6 م... 1399/09/06
اجرای عملیات تولید و نصب درز انبساط در روی پل اصلی در پروژه احداث تقاطع غیر همسطح 1399/09/03 1399/09/04
طراحی پل بتنی بر اساس شرح خدمات پیوست 1399/09/06
اجرای عملیات تعمیرات اساسی پل 2 دهانه 4 متری بهکندان(25-99) تجدید 1399/09/04
اجرای 2 عدد پل بتنی (کالورت ) بر روی کانال قیه جیق طبق دتایل و الزامات پیوستی به صورت دستمزدی 1399/09/04
اجرای عملیات مربوط به ارتقاء حفاظ ایمنی میانه راهها و نواحی پل و پرتگاهی و بهسازی حفاظ های موجود و... 1399/08/28 1399/09/03
مرمت ومقاوم سازی رادیه وبرید پل لاکاتاشون محور اسالم خلخال تالش.ارائه گواهی صلاحیت در رشته راه الزام... 1399/09/04
اجرای عملیات تعمیرات اساسی پل چاشت خوره تویسرکان و پل طائمه نهاوند (99-33) تجدید 1399/09/01
عملیات اجرای پل لوله ای چاه دیوان در محور زاهدان - نهبندان 1399/09/02
احداث پل در روستای پلگرد درگز 1399/09/01
صفحه 1 از 267