مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
توسعه شبکه در سطح مناطق شرق مشهد 1399/09/04
خدمات فنی منطقه خوزستان شرکت کنندگان باید بومی خوزستان باشند تاریخ شروع بکار 22/8/99 می باشد 1399/09/04
خدمات امداد و بهره برداری خدمات عمومی و خدمات گازبانی ناحیه گازرسانی کلات 1399/09/02
تعمیر و نگهداشت سیستم LG-TG مخازن انبار نفت 1399/08/27 1399/09/02
اجرای 200 انشعاب و تکمیل گازرسانی به روستاهای سپیده گل گل و توه خشکه 1399/09/02
لوله کشی ته کشی نفتکشها از سکوی تخلیه کنار اتاق روغن تا مخزن آلوده انبار نفت 1399/08/25 1399/09/04
احداث دو ایستگاه C.P.S چاهی در خیابان آفتاب 26 و اداره گاز آمل 1399/09/01
تهیه مصالح ،و اجرای جابجایی ورودی و خروجی ایستگاه T.B.S اومال نکاء به روش PC 1399/09/01
انجام عملیات عبور خط تغذیه 12 اینچ و شبکه توزیع 6 اینچ از بستر رودخانه روستای لتاک تنکابن به روش C 1399/09/01
تغییر کاربری مخزن شماره یک سوختگیری هواپیمایی اصفهان و نصب میکروفیلتر 1399/09/02
صفحه 1 از 24