مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعداد 9فقره تمدید بیمه نامه و1فقره صدور بیمه نامه 1397/11/24 1397/11/25
استعلام بها جهت : بیمه عمر و حوادث کارکنان 1397/11/23 1397/11/24
استعلام بها جهت : بیمه تمام خطر پروژه تکمیل محوطه سازی فاز توسعه و ترمیم سیل بند شهرک صنعتی 1397/11/23 1397/11/24
بیمه شخص ثالث خودرو 1397/11/23 1397/11/23
بیمه مسئولیت مدنی در قبال شخص ثالث (بی نام) 1397/11/19 1397/11/23
بیمه ثالث و بدنه خودرو های ایمنی و اتش نشانی فرودگاهی 1397/11/18 1397/11/18
بیمه اتش سوزی 1397/11/18 1397/11/24
بیمه درمان تکمیلی کارکنان شرکت 1397/11/18 1397/11/24
بیمه نامه زلزله ، سیل ، خسارات ناشی از نوسانات برق و آتش سوزی 1397/11/18 1397/11/20
بیمه نامه زلزله ، سیل ، خسارات ناشی از نوسانات برق و آتش سوزی 1397/11/18 1397/11/20
صفحه 1 از 157