مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث دیوار گابیونی و کانال و آبراهه اطراف دکل 369 خط 400 کیلوولت مرکز- فیروزکوه و 362 نکاء- فیروزکو... 1399/09/05
تامین برق ایستگاه پمپاژ شبکه فرعی آبیاری پایاب سدچندیر.50 متر اجرای شبکه فشار متوسط برق و نصب یک دست... 1399/09/05
مراقبت و آبیاری سنواتی حوزه کوهشاه (تیاب) شهرستان حاجی آباد 1399/09/03
عملیات اجرایی نصب و راه اندازی شبکه آبیاری فرعی 1399/08/28 1399/09/06
اجرای عملیات گابیون بندی،خشکه چین واسکله ریزی 1399/08/27 1399/09/03
بهره برداری از چشمه و خط انتقال تا مخزن 1399/08/27 1399/09/01
عملیات بازسازی شبکه تاسیسات و خطوط انتقال شهرستان مرودشت به شرح برآورد اولیه پیوست 1399/08/29
مرمت و بازسازی کانال 1399/08/29
طرح توانمندسازی جوامع محلی و تشکلها در سطح استان و شهرستانهای تابعه 1399/08/28
علائم گذاری بستر رودخانه های قوشا چای و علی کهریزی در مشگین شهر 1399/08/28
صفحه 1 از 12